За нас

“РОЖЕН-МИЛК” ООД е с утвърдени традиции и дългогодишен опит в изкупуването, транспортирането, преработката и реализацията на мляко и млечни продукти на българския пазар. Във фирмата работи висококвалифициран персонал и консултанти, което гарантира постоянното високо качество на продуктите.
 
Своята дейност предприятието започва като едноличен търговец през 2001 година в мандрата в село Глогино, община Баните. През 2004 година премества производството си в мандра в село Давидково, област Смолян, като модернизира и оборудва с нова съвременна техника за млекопреработка, съществуващия цех. В момента като дружество с ограничена отговорност притежава собствена марка и фирмен знак.
 
Разположени на площ от около пет декара, фирмените мощности включват: битови, складови, производствени, обслужващи и административни помещения. Основната дейност на фирмата и до момента е свързана с изкупуване на сурово мляко с много високи качествени показатели, поради наличието на чистокръвни, планински породи животни, като изкупвателната мрежа е изградена на териториален принцип в цялата страна.
 
Политиката на фирмата е:
– да предлага на пазара нови продукти съобразно изискванията на потребителите;
– да поддържа безупречно качество на продуктите, спазвайки българската производствена традиция и вкус;
– да усъвършенства технологиите за производство, съобразно световните тенденции за здравословно хранене;
– да удоволетрови вкуса на потребителите.
 
Производството на млечните продукти е организирано в екологично чист планински регион, благоприятен за развитието на млечнокиселата бактерия и пълноценното протичане на технологичните процеси. В производствената база се спазват стриктно определени правила за хигиена.
 
logo_small_compresed