„Рожен-Милк“ ООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 21.3

„Рожен-Милк“ ООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 21.3 „ Извънредно временно подпомагане на малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“, от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

С изпълнението на проекта „Рожен-Милк“ ООД ще се осигури конкурентоспособност и непрекъснатост на производствената дейност в условията пандемията COVID-19 и опазване здравето на работещите в дружеството.
Общият бюджет на проекта е на стойност 5661,90лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
logo_eu pro

„Рожен-Милк“ ООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 21.3