Month: November 2021

„Рожен-Милк“ ООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 21.3

„Рожен-Милк“ ООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 21.3 „ Извънредно временно подпомагане на малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“, от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. С